LYNGVÆR HYTTEFELT

Naturtomter for å bevare området

Utbygger/prosjektutvikler Rajo Eiendom og bolig AS, ønsker å skape et fint opparbeidet hytteområde med god infrastruktur. Det ønskes også å bevare mest mulig av områdene og naturtomter vil i mest mulig grad vektlegges.

Landlig men sentralt

Lyngvær hyttefelt er også i sykkelavstand til mange turområder og tettsteder, deriblant Henningsvær. Her er det mange tilbud både sommer og vinter, med matbutikk, kiosk, restauranter, kafeer, hotell, og et yrende folkeliv hele året. På vinterstid er det stor aktivitet på kaiene i Henningsvær. Fra Lyngvær er det 5 minutter med båt ut til Henningsværstraumen, som er skreiens rike, og det foregår et hektisk fiske i vintermånedene februar, mars og april hvert år. Det er også et fint område for annen båtaktivitet, som kajakkpadling mellom holmer og skjær med kritthvit sandbunn og hvite strender.

Vei og parkering

Alle tomtene får adkomstvei med mulighet for parkering. I tillegg etableres det egne felles parkeringsområder. Ved kjøp av hyttetomt eller nøkkelferdig hytte gis det rett til bruk av felles vei og infrastruktur. Vei og Infrastruktur vedlikeholdes i fellesskap med di andre hyttetomtene. Det kan etableres bod, carport eller garasje innenfor tomteområdet.

Med eller uten byggeklausul

Det opparbeides vei, vann, avløp, strøm og fiber til alle tomtene. Noen hyttetomter selges uten klausul på leveranse. Her kan Rajo eb as/Rajo bygg as være en leverandør på ferdig oppsatte hytter eller bare byggesettet. Noen av tomtene selges med nøkkelferdig hytte fra Bolig Partner.

På forespørsel gis det ut tomtekart med tomtnummer, pris på tomt, samt pris på tomt inkludert grunnarbeid.

Utgifter

Kommunale avgifter og renovasjon fastsettes etter at byggingen er ferdigstilt og blir da fakturert eier. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtakelsen. Normale driftsutgifter/vedlikehold av infrastruktur deles 1/54 pr tomt. Dette kan inkludere felleskostnader som felles strøm, drift av pumpestasjon og brøyting.

Avfall: Det etableres eget molok anlegg til alle hyttetomtene oppe i områder BRE ved avkjøringen ved E10.

Adresse

Lyngvær Hytteområde. Valhallveien 129, 8313 Kleppstad.
Eksakt adresse og Gnr/Bnr vil foreligge før overtakelse. Hyttetomtene vil få eget matrikkelbrev innen overtakelse.

Byggeår

Oppstart av Bygging Infrastruktur. 2022
Ta kontakt for å få tilsendt tomtekart, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser på mail.

Ønsker du mer info?

Ta kontakt

Selger Rajo Eiendom og Bolig AS ved/Børge Olsen
borge.olsen@boligpartner.no
915 55 701
Copyright
2021 Lyngvær Hyttefelt - All rights reserved